Županijske i državne vijesti 

Očitovanje ministarstva graditeljstva o legalizaciji zgrada oštećenih ili porušenih tijekom rata

Zbog učestalih upita, a u svrhu ujednačene provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine”, broj 86/12) te Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) vezano uz „status” zgrada koje su oštećene ili porušene tijekom rata, te su obzirom na stupanj oštećenja ( I., II., III., IV., V. i VI.), na različite načine obnovljene u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih zgrada prema Zakonu o obnovi („Narodne novine”, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11), dajemo slijedeće…

Read More