Kultura i religija

Obrasci za prijavu aktivnosti, projekta i/ili programa:

  1. Obrazac opisa aktivnosti – Obrazac A6,
  2. Obrazac proračuna aktivnosti – Obrazac A7,
  3. Popis priloga – Obrazac A8,
  4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac A10

Obvezna natječajna dokumentacija:

  1. Tekst javnog natječaja – Obrazac A2,
  2. Upute za prijavitelje – Obrazac A3,

Rok za dostavu popunjenih obrazaca je 05. travnja 2017. godine u Općinu Bebrina.