Otvara se mjesto za stručno osposobljavanje

Načelnik općine donio je Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bebrina za 2017. godinu. Planira se prijem jedne osobe srednje stručne spreme ekonomske ili pravne struke kada budu osigurana sredstva iz državnog proračuna za troškove stručnog osposobljavanja. plan_prijema_na_strucno_osposobljavanje_2017