Izbori 2019 

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća ukrajinske nacionalne manjine u Općini Bebrina 2019

Objavljeno 6.5.2019 10:05 Od ukupno 44 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 15 birača, odnosno 34,09%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 15 birača, odnosno 34,09%. Važećih listića bilo je 15, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića odnosno 0,00%. Kandidati za izbor članova Vijeća ukrajinske nacionalne manjine u Općini Bebrina dobili su slijedeći broj glasova: Mario Has 11 glasova Darko Karamazan 11 glasova Željko Has 10 glasova Željko Koropatnicki 10 glasova Josip Koćubi 9 glasova Mijo Has 8 glasova Antun Karmazen 7 glasova Zvonko Karmazen…

Read More
Izbori 2019 

Izbori za vijeća nacionalnih manjina 5. svibnja 2019. – objava biračima

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu svog prebivališta i to svakim radnim danom u radno vrijeme ureda. OBJAVA BIRAČIMA – manjine  

Read More
Izbori 2019 

Obavijest o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u JLS

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bebrina obavještava da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. veljače 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave U skladu s navedenim Odlukama izbori za članove vijeća nacionalnih manjina na razini općine Bebrina raspisani su za ukrajinsku nacionalnu manjinu. Liste kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina, mogu se predati izbornom povjerenstvu općine Bebrina u prostoriji općinske vijećnice…

Read More
Izbori 2019 

Obavijest biračima za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela je: Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluke su stupile na snagu 3. travnja 2019. godine a objavljene su u “Narodnim novinama” broj 32/19 od 29. ožujka 2019. godine. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 5. svibnja 2019. godine Obavijest biračima za izbor čl.vij.i pred.nac.manjina u BPŽ

Read More