Komunalna djelatnost 

Više od 900.000 kn uloženo u radove na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta

Općina Bebrina je u 2016. godini uložila je 9111.126,50 kn u radove na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u naseljima Banovci, Kaniža i Zbjeg, te u izgradnju parkirališta pored društvenih domova u Šumeću i Zbjegu od čega je 300.000,00 kn iz EU fondova. Nerazvrstana cesta Banovci – radovi u iznosu 203.788,00 kn, – sufinanciranje od strane ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 150.000,00 kn. Nerazvrstana cesta Zbjeg – radovi u iznosu 274.929,26 kn, – sufinancirano od strane ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 150.000,00 kn. Nerazvrstana…

Read More
Komunalna djelatnost Obavijesti 

Preventivna deratizacija na području Općine

Na području Općine Bebrina u periodu od 9. do 19. studenoga 2016. godine tvrtka Eco Energy d.o.o. provoditi će sustavu preventivnu deratizaciju preparatom Ratimor žitni mamac, Unichem Agro d.o.o., Hrvatska Plan provođenja sustavne preventivne deratizacije na terenu dan 9.11.2016. – Stupnički Kuti, 144 kuće dan 10.11.2016. – Bebrina, 172 kuće dan 11.11.2016. – Banovci, 120 kuća dan 14.11.2016. – Kaniža, 293 kuće dan 15.11.2016. – Kaniža dan 16.11.2016. – Dubočac, 121 kuća dan 17.11.2016. – Šumeće dan 18.11.2016. – Zbjeg, 160 kuća   Odgovorna osoba za Eco Energy: Ana Topolovec,…

Read More
Komunalna djelatnost 

Nova ograda za župnu crkvu Svetoga Mihovila arkanđela u Dubočcu

Mo odbor Dubočac je proteklih dana organizirao niz dobrovoljnih radnih akcija. Radilo se u dvorištu župne crkve Svetoga Mihovila arkanđela, gdje je napravljena ograda u dvorištu. Općina Bebrina je financirala nabavku materijala dok su mještani svojim radom , iskopali temelje za istu, zašalovali i zalili temelje iste. Ograda je završena u subotu 05.09.2015.

Read More
Komunalna djelatnost 

Saniranje plaže na Dubočkome ‘drumu’

Kako je postojala opasnost da nam otpliva plaža koju smo postepeno uredili  pokrenuta je akcija na sanaciji iste. Općina je kupila sav potreban materijal  dok su mještani svojim radom  izvršili sanaciju popularnog Dubočkog  kupališta. Na veliko zadovoljstvo samih mještana ali i ostalih stanovnika općine Bebrina koji rado dolaze na kupanje u Dubočac radovi su završeni i mi smo spremni za iduće ljeto.

Read More