Natječaji Obavijesti Općinske vijesti Radim i pomažem 

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „RADIM I POMAŽEM“   

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019, i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019 i 2/2020) a u sklopu provedbe projekta „Radim i pomažem“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.13.0120, u okviru programa Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU                      PROVEDBE…

Read More
Natječaji Općinske vijesti 

JAVNI NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/2018, 115/2018 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bebrina („Glasnik Općine Bebrina“ broj 4/2020 i 5/2020), Općinsko vijeće Općine Bebrina na 27. sjednici, održanoj 21. svibnja 2020. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bebrina. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području području općine Bebrina u katastarskim općinama: Banovci, Bebrina,…

Read More

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga od interesa za opće dobro u 2020. godini II. krug

Općina Bebrina (u daljnjem tekstu: Općina) poziva sve udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Općine koje svoje programe/projekte/manifestacije obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti, koje su statutima programski usmjerene na rad u području koje je predmet ovog javnog natječaja da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina. Detalji i uvjeti Javnog natječaja, kao i popis potrebne popratne dokumentacije naveden je u tekstu javnog natječaja i uputama za prijavitelje.  Natječajna dokumentacija…

Read More
Natječaji Obavijesti Općinske vijesti 

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) objavljuje se OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina održat će se 17. srpnja 2020.  godine,  s početkom u 15:30 sati, u prostorijama Općine Bebrina. Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i…

Read More
Bez kategorije Obavijesti Općinske vijesti UDRUGE 

Odluka o odobrenim sredstvima za prijavljene programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro u 2020. godini

Općinski načelnik općine Bebrina donio je nakon završenog postupka pregleda i ocjene prijavljenih programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro u 2020. godini Odluku o odobrenim sredstvima (KLASA:402-03/20-01/34, URBROJ:2178/02-01-20-21 od 24. lipnja )kojom je za prijavljene programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro u 2020. godini odobreno ukupno 140.000,00 kuna. Popis udruga, vjerskih zajednica i ostalih organizacija civilnog društva kojima su odobrena sredstva sastavni su dio Odluke i nalaze se u prilogu. Prilog: Odluka o odobrenim sredstvima za prijavljene programe, projekte, manifestacije od interesa za opće dobro u 2020. godini

Read More
Općinske vijesti 

Prijavite se za popisivače Popisa poljoprivrede 2020.

Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka. Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka. Poljoprivredni posjedi bili su 1971., 1981., 1991. i 2001. obuhvaćeni popisom stanovništva. U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020. Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o popisu poljoprivrede 2020. objavljena je u NN…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Obavijest kupcima električne energije

OBAVIJEST KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 8.6.2020. PONEDJELJAK biti će obustavljena isporuka električne energije kupcima u naselju BEBRINA od kbr. 3 do 97 i od kbr. 2 do 108 u planiranom vremenu od 07:00 do 08:00  sati i 10.6.2020. SRIJEDA u naselju BEBRINA od kbr. 3 do 97 i od kbr. 2 do 108 u planiranom vremenu od 07:00 do 08:00  sati. NAPOMENA:      U slučaju ranijeg završetka radova, očekuje se ponovno uključenje napajanja, prije navedenog termina !  U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi će biti…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Plan provedbe obvezne sustavne deratizacije i dezinsekcije na području općine Bebrina

Obveznu sustavnu deratizaciju na području općine Bebrina provodit će tvrtka Eco Energy d.o.o. u slijedećim terminima: dan- 1. lipnja 2020. godine u naseljima Stupnički Kuti, Bebrina, Dubočac i Banovci dan- 2. lipnja 2020. godine u naseljima Kaniža, Šumeće i Zbjeg dan- 3. lipnja 2020. godine u naselju Zbjeg Tijekom radnog tjedna deratizacija će se provoditi prema navedenom planu, a subotom će se raditi ponavljanje zaključanih domaćinstava. Plan je podložan promjenama uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta. Dana 1. lipnja 2020. godine Eco Energy d.o.o. odradit će monitoring larvi komaraca na području općine…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

VAŽNO! Od ponoći više se NE PRIMJENJUJE režim kretanja s propusnicama na području Brodsko-posavske županije

Tijekom večeri 19. travnja 2020. godine od Nacionalnog stožera civilne zaštite pristigla je suglasnost na prijedlog Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije, odnosno Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Brodsko-posavske županije te se od ponoći prestaje primjenjivati režim propusnica za kretanje na području cijele Brodsko-posavske županije, odnosno od 20.travnja 2020. godine. Pristiglu Odluku Nacionalnog stožera CZ RH možete pročitati u privitku ovog teksta. Prilog: Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području BPŽ

Read More