Obavijesti Općinske vijesti Za djecu i roditelje Županijske i državne vijesti 

Natječaj za upis u prve razrede srednjih škola

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (Narodne novine br. 47/18.) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine br. 49/15. i 47/17.) objavljuje: NATJEČAJ za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2018./2019. Pravo upisa u prvi…

Read More
Županijske i državne vijesti 

Očitovanje ministarstva graditeljstva o legalizaciji zgrada oštećenih ili porušenih tijekom rata

Zbog učestalih upita, a u svrhu ujednačene provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine”, broj 86/12) te Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) vezano uz „status” zgrada koje su oštećene ili porušene tijekom rata, te su obzirom na stupanj oštećenja ( I., II., III., IV., V. i VI.), na različite načine obnovljene u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih zgrada prema Zakonu o obnovi („Narodne novine”, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11), dajemo slijedeće…

Read More