Obavijesti Općinske vijesti 

Financijska izvješća za 2018. godinu

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) Općina Bebrina objavljuje:

Proračun Općina Bebrina 01.01.2018.-31.12.2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 311218- Bebrina

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine

 

 

Izvor fotografije:https://www.google.com/search?q=financije+slika&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig1J2uq7vgAhUHtosKHYetAb0Q_AUIDigB&cshid=1550151463663197&biw=1920&bih=938#imgrc=iMfL2sk1iRgCMM:

Povezane vijesti