Izvješća nezavisnih vijećnika

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” br. 24/11 i 61/11) nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Bebrina objavljuju programe rada, financijske planove, izvješća o donacijama i obrasci

 

Antonija Štivić

 

Danijel Lučić

 

Antonio Kučibradić

https://antonio-kucibradic.com.hr/