Izvješća nezavisnih vijećnika

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” br. 24/11 i 61/11) nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Bebrina objavljuju programe rada, financijske planove, izvješća o donacijama i obrasce.

 

Danijel Lučić


2018. godina