Proračun i izvršenje

U smislu povećanja transparentnosti trošenja proračunskih sredstava, Općina Bebrina objavljuje prijedloge proračuna, izglasane proračune, izmjene i dopune proračuna te ostvarenje proračuna.

2020. godina

Polugodišnje izvršenje proračuna 2020. godinu

 

2019. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019

1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

1.a.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

2.a.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

3.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu

4.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu

5. Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

5.a.Izvješće o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

6. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

6.a. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

7. Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog kori

7.a.Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja

8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine

 

2018. godina

Proračun za građane 2018.

Prijedlog proračuna

 

2017. godina

Polugodišnje ostvarenje 30.6.2017. - ispravak

Prijedlog proračuna

2016. godina

Ostvarenje proračuna: Polugodišnje Godišnje

II. izmjene i dopune: II rebalans

Polugodišnje ostvarenje proračuna: I. izmjene i dopune: I Rebalans

Proračun Općine: PRIJEDLOG  PLAN

 

2015. godina

Ostvarenje proračuna: Polugodišnje Godišnje

I. izmjene i dopune: I rebalans

Proračun Općine: PLAN

Skip to content