Statut Općine Bebrina

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

 

S  T  A  T  U  T

OPĆINE  BEBRINA

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br.  03/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ br. 123/17.), Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 7. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donijelo je

Statut općine Bebrina

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br.  02/2018), Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 20. sjednici održanoj 12. srpnja 2019. godine donijelo je

Odluka o I. izmjenama Statuta općine Bebrina

Na svojoj 24. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine Općinsko vijeće općine Bebrina donijelo je

Odluka o II. izmjenama Statuta općine Bebrina

Na svojoj 26. sjednici održanoj 2. ožujka 2020. godine Općinsko vijeće općine Bebrina donijelo je

Odluka o III. izmjenama Statuta Općine Bebrina