Općinski načelnik

Izvršno tijelo je općinski načelnik i on zastupa jedinicu lokalne samouprave. Općinski načelnik priprema prijedloge općih akata te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela te upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima.

IVAN BRZIĆ, mag. ing. silv. univ. spec

Telefon: 035/433-109
e- mail: opcina@bebrina.hr

Funkciju načelnika obavlja profesionalno

 

Zamjenik općinskog načelnika

Đuro Babaić (HSS)
Rođen 04.12.1972. živi u Kaniži
Telefon: 035/433-109
e-mail: opcina@bebrina.hr

Dužnost zamjenika Općinskog načelnika obnaša volonterski.

Skip to content