Komunalna djelatnost

Odvoz komunalnog otpada

 

Odvoz glomaznog otpada

Po potrebi, periodično.

 

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Općina Bebrina je navedenu zakonsku obvezu ispoštovala, te je donesena Odluka o uspostavi sustava o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priložen obrazac i isti dostaviti na na e-mail: opcina-bebrina@sb.t-com.hr ili poštom na adresu Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina.

Obrazac za Prijavu nepropisno odbačenog otpada