Grobna mjesta

Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog mjesta).

Obrazac grobna naknada

Odluka o grobljima (1)