Sufinanciranje vrtića

Općina Bebrina donijela je Odluku o o isplati naknade roditeljima s područja općine Bebrina  čija djeca pohađaju vrtiće (Klasa: 021-01/18-01/1, Urbroj:2178/02-03-18-2).

Za ostvarivanje prava na naknadu roditelji su dužni priložiti:

  • Kopiju osobne iskaznice roditelja/skrbnika/posvojitelja
  • Potvrdu o pohađanju dječijeg vrtića djeteta iz koje je vidljivo razdoblje pohađanja programa vrtića
  • Kopiju tekućeg ili žiro- računa roditelja,
  • Kopiju rodnog lista djeteta

 

2. Odluka o isplati naknade roditeljima s područja Općine Bebrina čija djeca pohađaju vrtiće