Registar dokumenata

DATUMDOKUMENTDONEŠENO
19.12.2017Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva6. sjednica
19.12.2017Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina6. sjednica
19.12.2017Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Bebrina6. sjednica
19.12.2017Odluka o isplati sredstava političkim strankama6. sjednica
19.12.2017Odluka o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2018. godini6. sjednica
19.12.2017Odluka o sufinanciranju naknade za pohađanje programa igraonice6. sjednica
19.12.2017Odluka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja6. sjednica
19.12.2017Odluka o usvajanju godišnjeg plana civilne zaštite6. sjednica
19.12.2017Odluka o usvajanju izvješća općinskog načelnika, 1.6.-31.12.20176. sjednica
19.12.2017Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bebrina6. sjednica
19.12.2017Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada6. sjednica
19.12.2017Plan mreže dječjih vrtića Općine Bebrina6. sjednica
19.12.2017Plan i program korištenja sredstava od zakupa6. sjednica
7.12.2017odluka o postupku ocjene Plana gospodarenja otpadomNačelnik
4.10.2017Odluka o mišljenju na Strategiju razvoja Slavonskog Broda4. sjednica
20.6.2017Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Općine BebrinaNačelnik
5.6.2017Izjava o nepostojanju sukoba interesaNačelnik
2.6.2017Plan prijema na stručno osposobljavanje za 2017. godinuNačelnik
31.3.2017Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 1.7.-31.12.201621. sjednica
31.3.2017Proračun Općine Bebrina 2016 - izvještaj o izvršenju21. sjednica
31.3.2017Program socijalnih potreba 2016 izvršenje21. sjednica
31.3.2017Program javnih potreba 2016 izvršenje21. sjednica
31.3.2017Poljoprivredno zemljište 2016 - utrošak sredstava21. sjednica
31.3.2017Održavanje komunalne infrastrukture 2016 - odluka o usvajanju21. sjednica
31.3.2017Gradnja komunalne infrastrukture 2016 - odluka o usvajanju21. sjednica
31.3.2017Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište na području Općine Bebrina za 2016. godinu
21. sjednica
15.3.2017Gradnja komunalne infrastrukture 2016 - izvješćeNačelnik
15.3.2017Održavanje komunalne infrastrukture 2016 - izvješće o izvršenjuNačelnik
13.12.2016Odluka o izvršenju proračuna za 2017. godinu19. sjednica
12.12.2016Odluka o uspostavi sustava o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpadaNačelnik
10.4.2015Pravilnik o unutarnjem redu Općine BebrinaNačelnik
19.4.2014Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine BebrinaNačelnik

Ukupno dokumenata: 32, zadnje ažuriranje 2018-11-29 11:25:19.