Komunalne djelatnosti

Sadržaj

Komunalna naknada

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 

Komunalni doprinos

Odluka o komunalnom doprinosu

 

 

 

 

 

 

Skip to content