Grobni očevidnik

Sadržaj

Grobna naknada

Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog mjesta).

Sukladno odredbama članaka 5. i 6. Odluke o grobljima Općine Bebrina Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina obavlja poslove upravljanja grobljima na području Općine Bebrina. Navedene poslove između ostalog čini i nadzor nad uređenjem groblja i grobnih mjesta.

U cilju učinkovitog upravljanja grobljima, te pravilnog vođenja službenih evidencija i grobnog očevidnika vlasnici grobnih mjesta i izvoditelji radova obvezni su prije početka radova ishoditi suglasnost za rad na navedenom mjesnom groblju i navedenom grobnom mjestu.

Izvođači radova obvezni su prije samog početka radova javiti se u općinu i priložiti presliku navedene suglasnosti.

Postupak u slučaju smrtnog slučaja

Odluka o grobljima (1)

Obavijest o obvezi ishođenja dozvole

 

Grobni očevidnici

Groblje Banovci

Groblje Bebrina

Groblje Dubočac

Groblje Kaniža

Groblje Stupnički Kuti

Groblje Šumeće

Skip to content