Projekti

Projekti

Javna rasvjeta naselja Kaniža – faza 6

Općina Bebrina je uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije provela projekt  “Javna rasvjeta naselja Kaniža – faza 6“.  Ukupna vrijednost projekta  je 653.737,50

Projekti

Realiziran projekt “Vidikovac-Kaniža”

Lovna udruga “Srna” Banovci u suradnji s Općinom Bebrinom realizirala je projekt “Vidikovac-Kaniža” kčbr.269 k.o. Kaniža iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske natječaj M8.5.2-2 uspostava i

Projekti

Realiziran projekt “Poučna staza Migalovci”

Lovna udruga “Srna” Banovci u suradnji sa Općinom Bebrinom realizirala je projekt Poučna staza “Migalovci” na k.č.br.418,419 u k.o. Kaniža iz projekta Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske podmjera

Projekti

Realiziran projekt “ODMORIŠTE-DUBOČAC”

Lovna udruga “SRNA” Banovci u suradnji sa Općinom Bebrinom realizirala je projekt “ODMORIŠTE-DUBOČAC” na k.č.br.23,30,77 u k.o. Dubočac iz projekta Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske,

Projekti

Otvoren adrenalinski park u općini Bebrina

U općini Bebrina po završetku projekta “Adrenalinska šuma Bebrina“ otvoren je adrenalinski park čiji sadržaji imaju za cilj promicanje i korištenje rekreacijskih sadržaja u prirodi

Skip to content