Dokumenti Općine

Sadržaj

Statut Općine Bebrina

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br.  03/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ br. 123/17.), Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 7. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donijelo je

Statut općine Bebrina

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br.  02/2018), Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 20. sjednici održanoj 12. srpnja 2019. godine donijelo je

Odluka o I. izmjenama Statuta općine Bebrina

Na svojoj 24. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine Općinsko vijeće općine Bebrina donijelo je

Odluka o II. izmjenama Statuta općine Bebrina

Na svojoj 26. sjednici održanoj 2. ožujka 2020. godine Općinsko vijeće općine Bebrina donijelo je

Odluka o III. izmjenama Statuta Općine Bebrina

Na svojoj 32. sjednici održanoj 2. ožujka 2021. godine Općinsko vijeće općine Bebrina donijelo je

Odluka o IV. izmjenama Statuta Općine Bebrina

Strateški razvojni program

Općina Bebrina sastoji se od naselja Banovci, Bebrina, Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, Šumeće i Zbjeg. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, općina broji 3.244 stanovnika, raspoređenih na 971 kućanstvo te kao takva spada u općine s relativno niskom gustoćom naseljenosti sa do 50 stanovnika po kilometru kvadratnom. Općina se prostire na 100,32 km².

strateški-razvojni-program-općine-bebrina

 

Program ukupnog razvoja

Europska unija financirala je izradu Programa ukupnog razvoja Općine Bebrina kojega možete preuzeti u prilogu.

program_ukupnog_razvoja_opcine_bebrina_2015-2020

Skip to content