Impresum

Sadržaj

Naziv publikacije

Općina Bebrina – službena internet stranica

Adresa (URL): https://www.bebrina.hr

 

Izdavač

Općina Bebrina
Bebrina 83
35254 Bebrina

 

Uredništvo

Općina Bebrina
Bebrina 83, 35254 Bebrina
OIB 52630455645

Tel: 035/433-109
email: info@bebrina.hr

 

Glavni odgovorni urednik

Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec
Općinski načelnik Općine Bebrina

 

Razvoj portala

Dizajn: Plavi link d.o.o.
Fotografije: Princeps j.d.o.o., unsplash.com, Plavi link j.d.o.o.
Izrada internet stranice: Plavi link d.o.o.

 

Sadržaj

Službene informacije o Općini Bebrina, službeni dokumenti lokalne samouprave i komunikacijski servisi građana i lokalne samouprave, vijesti, javni pozivi, prezentacija lokalne sredine, fotografije, multimedijalni prilozi.

Skip to content