Poslovni prostori u vlasništvu Općine Bebrina

Sadržaj

Odlukom o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se uvjeti i način davanja na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) u objektima u vlasništvu Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Općina) koje se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti.

Poslovni prostor daje se na privremeno i povremeno korištenje pravnoj osobi, dok se fizičkim osobama poslovni prostor daje na povremeno korištenje (u daljnjem tekstu: Korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva. Poslovni prostor može se dati na privremeno korištenje mjesnim odborima kao oblicima mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina u pismenom obliku najkasnije 5 radnih dana prije održavanja aktivnosti.

 

PRILOZI

Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasnitvu Općine Bebrina

 

Skip to content