Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

Sadržaj

Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada postavljenih na javnoj površini

  1. Bebrina- Bebrina 81, pored zgrade Općine
  2. Stupnički Kuti, kod Društvenog doma
  3. Banovci- Banovci 20, kod Društvenog doma
  4. Zbjeg-kod Društvenog doma
  5. Šumeće- kod Društvenog doma
  6. Kaniža- kod Društvenog doma
  7. Dubočac- kod Društvenog doma

Odvoz komunalnog otpada

1. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bebrina

 

Odvoz glomaznog otpada

Po potrebi, periodično.

 

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Općina Bebrina je navedenu zakonsku obvezu ispoštovala, te je donesena Odluka o uspostavi sustava o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priložen obrazac i isti dostaviti na na e-mail: opcina-bebrina@sb.t-com.hr ili poštom na adresu Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina.

 

Skip to content