Projekt: Radim i pomažem III

Opći cilj projekta “Radim i pomažem III.” je zaposliti žene pripadnice ranjivih skupina, te osnažiti i unaprijediti položaj na tržištu rada teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici. Projektom je planirano zapošljavanje 15 žena pripadnica ranjivih skupina kako bi pružale usluge pomoći i njege 90 osoba starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod. Ukupna vrijednost projekta iznosi 753.550,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 21. listopada 2022. godine do 21. lipnja 2023. godine.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) Povjerenstvo za

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „Zaželi- program zapošljavanja žena – faza III“ u projektu „RADIM I POMAŽEM III.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Klasa:983-01/22-01/13, Urbroj:524-07-02-01-01/3-22-26) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.16.0405, za

Skip to content