Načelnik Općine Bebrina

Sadržaj

Dragi stanovnici općine Bebrina,
kvalitetu života u našoj općini moguće je povećati pravilnim ulaganjima i provođenjem projekata od zajedničkog interesa mještana općine, svakako poštujući ekonomske, socijalne, kulturološke i druge individualne razlike.

Dobrom komunikacijom između nas stanovnika općine Bebrina, uvidjeli smo potrebe koje su postale naši ciljevi za realizaciju, od kojih su pojedini već ostvareni, dok ćemo preostale zajedno realizirati u narednom razdoblju.

Čast mi je obnašati dužnost općinskog načelnika. Srdačan pozdrav.

 

Načelnik Općine Bebrina

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec

Tel: 035/433-109
e- mail: opcina@bebrina.hr

Funkciju načelnika obavlja profesionalno

Ivan Brzić mag. ing. silv. univ. spec. rođen je 26. rujna 1981. godine u Slavonskom Brodu, živi u Kaniži. Završio je poslijediplomski specijalistički studij na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje sveučilišni specijalist ekološkog oblikovanja krajolika, zaštite prirode i hortikulture. Tijekom studija sudjeluje u projektima od kojih je istraživanje endemskog nefritisa – projekt Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, međunarodnog karaktera, a istraživanje obuhvaća i općinu Bebrina.

Nakon studija zapošljava se i radi u trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, u trgovačkom društvu Gratis – commerce d.o.o. Slavonski Brod, a dio vremena provodi u povezivanju i stvaranju čvrstih odnosa sa hrvatskom dijasporom. S ciljem usvajanja radnih iskustava u multikulturalnom okruženju i usavršavanja engleskog jezika 2011. godine odlazi u Kanadu. Nakon povratka u Republiku Hrvatsku 2013. godine zapošljava se u Ministarstvu poljoprivrede na mjesto stručnog savjetnika, a ubrzo postaje predsjednik i član nekoliko povjerenstava, te napreduje na poziciju višeg stručnog savjetnika koju obavlja do 2017. godine kada ga Hrvatska demokratska zajednica općine Bebrina bira za svoga kandidata na izborima 2017. godine za općinskog načelnika.

Skip to content