Projekt: Izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Kaniža

NAZIV PROJEKTA:
IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE U NASELJU KANIŽA-SAVSKA ULICA

KRATAK OPIS PROJEKTA:
Svrha projekta je ulaganje u infrastrukturu namijenjenu biciklistima u okviru Urbanog područja Slavonski Brod, te poboljšanje prometne povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije, povećanje korištenja javnih sredstava prijevoza, smanjenje emisija CO2 te povećanje sigurnosti biciklista i ostalih sudionika u prometu kroz izgradnju biciklističko-pješačkih staza na području Općine Bebrina, kao jednog segmenta mreže biciklističke infrastrukture Urbanog područja Slavonski Brod

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
-1.495,94 m novoizgrađene biciklističke infrastrukture na području Općine Bebrina
– Šira javnost upoznata sa ciljevima projekta, provedbom i postignutim rezultatima
– Uspješno proveden projekt i odobrena sva izvješća o provedbi projekta

OPĆE INFORMACIJE O PROJEKTU:
Korisnik: Općina Bebrina
Kod projekta: KK.07 .4.2.21.0003

Razdoblje provedbe projekta: 5. listopada 2020. – 5. listopada 2022.
Trajanje provedbe projekta: 24 mjeseca
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
www.strukturnifondovi.hr

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Ivan Brzić, općinski načelnik
Tel: 385(35) 433 – 109
E-mail: opcina@bebrina.hr

Ukupna vrijednost projekta:
3.638.289,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:
3.638.289,00HRK
EU sufinanciranje projekta:
3.092.545,63HRK
Projekti

Izgrađena pješačko-biciklistička staza u Kaniži

Općina Bebrina uspješno je izgradila pješačko-biciklističku stazu u naselju Kaniža-Savska ulica, Kod projekta: KK.07.4.2.21.0003. Osnovni cilj ulaganja je kroz izgradnju biciklističko-pješačkih staza na području Općine

Skip to content