Savjet mladih Općine Bebrina

Sadržaj

Članovi Savjeta mladih Općine Bebrina

 1. Igor Dikanović,  zamjenik: Matej Ćukurin
 2. Krešimir Filajdić, zamjenik: Gabrijel Babaić
 3. Magdalena Ćosić, zamjenica: Ružica Crnac
 4. Nikolina Jozić, zamjenik: Robert Ferić
 5. Marko Pavković, zamjenica: Tatjana Dikanović
 6. Monika Stipanetić, zamjenica: Katja Belegić
 7. Martina Štivić, zamjenica: Barbara Ferić

 

Istraživanje potreba, problema i mišljenja mladih u općini Bebrina

Savjet mladih Općine Bebrina želi ispitati zadovoljstvo mladih stanjem u Općini Bebrina te saznati područja njihovoga interesa u svrhu organizacije aktivnosti usmjerenih na mlade osobe.

Molimo sve osobe Općine Bebrina u dobi od 15 do 30 godina da ispunjavanjem upitnika izraze svoje mišljenje i pomognu u kreiranju povoljnijega života za mlade u našoj Općini.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašemu sudjelovanju!

Savjet mladih Općine Bebrina

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjJii1oWaMFKGaZdwa41yU0SXQYrfPGCmfTl24e7NgvsomGg/viewform

 

2. sjednica Savjeta mladih Općine Bebrina

Dana 25. rujna 2018. godine Savjet mladih Općine Bebrina održao je drugu sjednicu u Općinskoj vijećnici Općine Bebrina. Članovi i njihovi zamjenici raspravljali su

o slijedećim temama:

 1. Upoznavanje članova i zamjenika članova s radom Savjeta mladih
 2. Sastavljanje Poslovnika o radu Savjeta mladih
 3. Usvajanje Poslovnika o radu Savjeta mladih
 4. Sastavljanje Programa rada Savjeta mladih
 5. Usvajanje Programa rada Savjeta mladih
 6. Sastavljanje Financijskog plana Savjeta mladih
 7. Usvajanje Financijskog plana Savjeta mladih
 8. Različito

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

 

 

 

 

 

 

Skip to content