Savjet mladih općine Bebrina


Istraživanje potreba, problema i mišljenja mladih u općini Bebrina

Savjet mladih Općine Bebrina želi ispitati zadovoljstvo mladih stanjem u Općini Bebrina te saznati područja njihovoga interesa u svrhu organizacije aktivnosti usmjerenih na mlade osobe.

Molimo sve osobe Općine Bebrina u dobi od 15 do 30 godina da ispunjavanjem upitnika izraze svoje mišljenje i pomognu u kreiranju povoljnijega života za mlade u našoj Općini.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašemu sudjelovanju!

Savjet mladih Općine Bebrina

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjJii1oWaMFKGaZdwa41yU0SXQYrfPGCmfTl24e7NgvsomGg/viewform


2. sjednica Savjeta mladih Općine Bebrina

Dana 25. rujna 2018. godine Savjet mladih Općine Bebrina održao je drugu sjednicu u Općinskoj vijećnici Općine Bebrina. Članovi i njihovi zamjenici raspravljali su

o slijedećim temama:

 1. Upoznavanje članova i zamjenika članova s radom Savjeta mladih
 2. Sastavljanje Poslovnika o radu Savjeta mladih
 3. Usvajanje Poslovnika o radu Savjeta mladih
 4. Sastavljanje Programa rada Savjeta mladih
 5. Usvajanje Programa rada Savjeta mladih
 6. Sastavljanje Financijskog plana Savjeta mladih
 7. Usvajanje Financijskog plana Savjeta mladih
 8. Različito

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

 

Članovi Savjeta mladih Općine Bebrina

 1. Igor Dikanović

Zamjenik: Matej Ćukurin

 1.  Krešimir Filajdić

Zamjenik: Gabrijel Babaić

 1.  Magdalena Ćosić

Zamjenica: Ružica Crnac

     4.  Nikolina Jozić

Zamjenik: Robert Ferić

      5. Marko Pavković

Zamjenica: Tatjana Dikanović

     6. Monika Stipanetić

Zamjenica: Katja Belegić

      7. Martina Štivić

Zamjenica: Barbara Ferić