Čišćenje kanalske mreže

Općina Bebrina je u suradnji s Zavodom za zapošljavanje  10.08.2015. krenula s javnim radovima na održavanju i čišćenju  kanalske mreže na području općine Bebrina. U javnim radovima zaposleno je sedam osoba. Trenutno se radi na čišćenju kanalske mreže uz lokalnu cestu prema Dubočcu i radovi  teku prema planu.

Nova ograda za župnu crkvu Svetoga Mihovila arkanđela u Dubočcu

Mo odbor Dubočac je proteklih dana organizirao niz dobrovoljnih radnih akcija. Radilo se u dvorištu župne crkve Svetoga Mihovila arkanđela, gdje je napravljena ograda u dvorištu. Općina Bebrina je financirala nabavku materijala dok su mještani svojim radom , iskopali temelje za istu, zašalovali i zalili temelje iste. Ograda je završena u subotu 05.09.2015.

Saniranje plaže na Dubočkome ‘drumu’

Kako je postojala opasnost da nam otpliva plaža koju smo postepeno uredili  pokrenuta je akcija na sanaciji iste. Općina je kupila sav potreban materijal  dok su mještani svojim radom  izvršili sanaciju popularnog Dubočkog  kupališta. Na veliko zadovoljstvo samih mještana ali i ostalih stanovnika općine Bebrina koji rado dolaze na kupanje u Dubočac radovi su završeni […]

Skip to content