Upis djece u program predškole za 2016./2017. godinu

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 1011997., 10712007. i 9412013.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63108, 9011O) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškoe (Narodne novine 107/14.) Upravno vijeće ustanove Dječji vrić “Ivančica Oriovac” objavljuje: Javni poziv za upis djece u program predškole za […]

Skip to content