Neprofitne organizacije dužne sastaviti izvješća o korištenju proračunskih sredstava

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava. […]

Više od 900.000 kn uloženo u radove na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta

Općina Bebrina je u 2016. godini uložila je 9111.126,50 kn u radove na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u naseljima Banovci, Kaniža i Zbjeg, te u izgradnju parkirališta pored društvenih domova u Šumeću i Zbjegu od čega je 300.000,00 kn iz EU fondova. Nerazvrstana cesta Banovci – radovi u iznosu 203.788,00 kn, – sufinanciranje od strane ministarstva […]

Skip to content