Objava lista za Lokalne izbore 2017.

Općinsko vijeće Općine Bebrina objavljuje liste pravovaljanih kandidatura za općinskog načelnika i članove općinskog vijeća.   Kandidature za općinskog načelnika Ivan Brzić Darko Karamazan Antonio Kučibradić Zbirna lista za općinskog načelnika Kandidature za općinsko vijeće Hrvatska demokratska zajednica – HDZ Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati HNS, Socijaldemokratska partija – SDP Hrvatska seljačka stranka – […]

Skip to content