Jednokratna pomoć studentima sa područja Općine

Podsjećamo da Općina Bebrina u planu proračuna ima sredstva predviđena za jednokratnu pomoć studentima sa područja Općine i to u iznosu od 1.000,00 kn po studentu. Pravo na jednokratnu pomoć imaju svi studenti sa prebivalištem na području Općine Bebrina. Tekst objave od 4. listopada 2017. kao i obrazac za predaju zahtjeva možete pronaći na ovoj […]

Još jedan dio naselja Zbjeg dobio asfalt

Protekli tjedan dovršeno je asfaltiranje ceste u naselju Zbjeg. Nastaviti ćemo i dalje na ovaj način povezivati dijelove Općine koji još nisu dobili asfaltiranu cestu.  

Radovi na obnovi prilaza crkvi u Dubočcu

U tijeku je obnova prilaza crkvi u Dubočcu. Radovi će očekivano trajati do dana 24. studenoga 2017. godine. Do tada vas molimo da svakako pripazite na kretanje u blizini izvođenja radova. Obnova će obuhvatiti potporni zid, prilazne stube te plato ispred crkve.