Poziv na testiranje

Lista kandidata za prijem komunalnog redara za obavljanje poslova komunalnog redarstva za općine Oriovac, Brodski Stupnik, Sibinj i Bebrina 3. Poziv na testiranje