TEHNIČKI PREGLED TRAKTORA

Obavještavamo vas da će “SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI” d.o.o. i “CROATIA OSIGURANJE” d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica dana 04.06.2018. godine u Bebrini.     Voditelj STP-a Franjo Stanić