IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE BEBRINA U 2018. GODINI

Općina Bebrina raspisala je izbore za mjesne odbore Odlukom o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 13/2018). Dana 09. rujna 2018. godine (nedjelja) održati će se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području cijele općine Bebrina. Liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane […]

Skip to content