Određena biračka mjesta za Izbore za Vijeća mjesnih odbora

Za područje Općine Bebrina određuju se biračka mjesta: biračko mjesto br. 1 u KANIŽI, društveni dom u Kaniži, Kaniža 117 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Kaniži: Kaniža, Savska cesta, ul. Mije Muzeke biračko mjesto broj 2 u BEBRINI, društveni dom u Bebrini, Bebrina 83 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bebrini: Bebrina biračko mjesto […]

Skip to content