RASPORED DEŽURSTAVA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BEBRINA   RASPORED DEŽURSTAVA radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, odnosno kandidaturi, kao i zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista i kandidatura I. Obavještavaju se sudionici lokalnih izbora da će OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BEBRINA ovjeravati očitovanja o prihvaćanju kandidature za članove Općinskog vijeća općine Bebrina i Općinskog načelnika […]