Institut za javne financije predstavio je rezultate sedmog ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti jedinica lokalne samouprave koji pokazuju daljnji napredak i trend rasta transparentnosti

Općina Bebrina je i ove godine ocijenjena ocijenom “odličan”. Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti regionalnih/lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.Prilikom ocjenjivanja proračunske transparentnosti uzeta je u […]

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Poštovani! Obavještavamo Vas da će se na području Općine Bebrina provoditi dezinsekcija komaraca dana 13.07.2021. u večernjim satima 20:30 do 22:00. Dezinsekcija će se provoditi preparatom Cyperbase i Cymina ultra, toplim zamagljivanjem (nosač Parafinsko ulje) i hladnim orošavanjem. S poštovanjem! komarci Obavijest Bebrinadoc (1)  

Skip to content