Završna konferencija projekta Radim i pomažem

Završna konferencija projekta Radim i pomažem održana je 7. listopada 2021. godine u Društvenom domu u Kaniži. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta: R1 15 žena pripadnica ciljane skupine radilo u općini Bebrina na poslovima pružanja pomoći i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju R2 15 žena pripadnica ciljane skupine stekle dodatne kvalifikacije […]

Skip to content