ISPLAĆENE NAKNADE STUDENTIMA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Općina Bebrina je nakon provedenog javnog poziva isplatila ukupno 39.000,00 kuna naknade redovnim i izvanredovnim studentima. Na javni poziv uredne zahtjeve podnijelo je 39 studenata različitih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Navedenom naknadom općina u skladu s Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu pruža podršku vrijednim studentima, te na taj način potiče visokoškolsko obrazovanje.