POZIV UDRUGAMA KOJE KORISTE SPORTSKE GRAĐEVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BEBRINA

Općina Bebrina poziva sportske organizacije koje su sklopile ugovore o upravljanju i korištenju sportskih građevina u vlasništvu općine Bebrina da sukladno članku 4. predmetnih ugovora i članku 14. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/2017 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 7/2020) dostave uredno popunjena […]

Skip to content