Realiziran projekt “ODMORIŠTE-DUBOČAC”

Lovna udruga “SRNA” Banovci u suradnji sa Općinom Bebrinom realizirala je projekt “ODMORIŠTE-DUBOČAC” na k.č.br.23,30,77 u k.o. Dubočac iz projekta Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, podmjera 8.5.2 “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”. Projekt je od šireg društvenog značaja ima edukativnu i informativnu ulogu, doprinosi zaštiti i održivom gospodarenju šuma i […]

Skip to content