ODLUKA O ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA PRIJAVLJENE PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2024. GODINI

Općinski načelnik donio je Odluku o odobrenim sredstvima za prijavljene programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro u 2024. godini. Odlukom su odobrena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 71.900,00 eura za programe/projekte/manifestacije udruga koji su od interesa za opće dobro koje provode udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva na području Općine Bebrina. Odobrena su financijska sredstva […]

Skip to content