JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „RADIM I POMAŽEM“   

Sadržaj

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019, i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019 i 2/2020) a u sklopu provedbe projekta „Radim i pomažem“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.13.0120, u okviru programa Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje

JAVNI POZIV

ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU

                     PROVEDBE PROJEKTA „RADIM I POMAŽEM“             

    

Cilj projekta je unaprjeđenjem kompetencija i zapošljavanjem teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici povećati zapošljivost i smanjiti rizik od siromaštva, te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u Općini Bebrina.

Osobni podaci koji se prikupljaju kao dio prijave na javni poziv prikupljaju se u svrhu provedbe javnog poziva i čuvat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679; u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.), Općina Bebrina  kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Svi prijavitelji su dužni ispuniti izjavu o suglasnosti za korištenjem osobnih podataka koja se nalazi u prilogu.

Detaljne informacije o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog natječaja u prilogu.

Javni poziv za zapošljavanje žena

Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Skip to content