Održan 1. partnerski sastanak projekta “Želim, Radim, Pomažem”

Sadržaj

Općina Bebrina održala je prvi partnerski sastanak u sklopu provedbe projekta “Želim, Radim, Pomažem” kojem su prisustvovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predstojnik Poručnog ureda Slavonski Brod Željko Balikić i Martina Vitić, viši stručni suradnik za provedbu projekata, te ravnateljica Centra za socijalnu skrb, Područnog ureda Slavonski Brod Anica Gusak-Krajnović. Tema sastanka bila je priprema dolazećih projektnih aktivnosti, osobito Uvodne konferencije koja će se održati 19. siječnja 2018. godine.

Galerija

 

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Skip to content