Osnovan stožer civilne zaštite za 2017. godinu

Sadržaj

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
U stožer civilne zaštite imenuju se:

  1. Đuro Babaić, načelnik stožera civilne zaštite
  2. Marijan Crnac, zamjenik načelnika stožera civilne zaštite te član Stožera za protupožarnu zaštitu
  3. Stjepan Ćosić, član Stožera za komunalne djelatnosti
  4. Dane Garić, član, predstavnik Policijske uprave,
  5. Željko Valešić, član, predstavnik DUZS-a, PU za zaštitu i spašavanje
  6. Mirta Abramović Barić, dr., član Stožera za medicinsko zbrinjavanje
  7. Mirko Stuparević, član Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
  8. Marija Orozović, član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakucaiju (HCK)
  9. Zoran Crnac, član Stožera, zapovjednik postrojbe opće namjene Općine Bebrina

Odluka_stozer_civilne-zaštite-bebrina-2017

Skip to content