Isplaćene potpore poljoprivrednicima u 2018. godini

Sadržaj

Sukladno odluci Općinskog vijeća o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednicima s područja Općine Bebrina, a temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Bebrina u 2018. godini isplaćene su potpore za  poticanje pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz fondova Europske unije sufinanciranjem izrade dokumentacije. Potpore su isplaćene poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji su priložili račun o izrađenoj dokumentaciji, dokaz o plaćanju računa, preslik žiro-računa/IBAN, izjavu o potpori male vrijednosti, te koji nemaju dugovanja prema općini Bebrina.

Ovim potporama Općina Bebrina potiče razvoj poljoprivrede na svom području. Ovakvim sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije pruža se potpora više segmenata i grana poljoprivredne proizvodnje, te se time nastoji utjecati na brži, kvalitetniji i suvremeniji razvoj poljoprivrede na području Općine Bebrina, odnosno usmjerava u kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju.

Cilj dodjele potpora je pomoć u razvoju ruralnog prostora kroz povećanje i modernizaciju primarne poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, bolje iskorištenje resursa i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti.

Sukladno članku 10. , stavku 1., točki 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) općina Bebrina kao davatelj bespovratnih sredstava i drugih pomoći objavljuje popis korisnika i visinu dodjeljene potpore:

  1. Mario Has- ostvareno pravo na potporu od 4.500,00 kuna
  2. Marko Tominović- ostvareno pravo na potporu od 4.500,00 kuna
  3.  Gabriel Babaić- ostvareno pravo na potporu od 3.750,00 kuna
  4. Dragan Bazo- ostvareno pravo na potporu od 2.000,00 kuna

 

Izvor fotografije:https://www.google.com/search?q=poljoprivreda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlwLWBiLjfAhWEjKQKHWY7ClYQ_AUIDigB&biw=1920&bih=938#imgdii=UsZdnm4eumnaLM:&imgrc=O3N3r-Tv0156bM:

 

Skip to content