JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2018. GODINI

Izvor: Ministarstvo uprave
Izvor: Ministarstvo uprave

Sadržaj

Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Općine  Bebrina  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 19/2017) Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2018. GODINI

 Općina Bebrina (u daljnjem tekstu: Općina) poziva sve udruge i ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Općine koje svoje programe/projekte/manifestacije obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti, koje su statutima programski usmjerene na rad u području koje je predmet ovog javnog natječaja da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Natječaj).

  1. Udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva koje imaju registrirano sjedište izvan područja Općine, iznimno se odobravaju i dodjeljuju financijska sredstva u smanjenom obliku i to samo u cilju financiranja programa/projekta/manifestacija kojima se potiče i razvija suradnja s organizacijama civilnog društva s područja Općine, te se program/projekt/manifestacija obavlja u određenom obliku na području Općine Bebrina.
  2. Udruge i ostale neprofitne organizacije, sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti programe/projekte/manifestacije u sljedećim prioritetnim područjima:

 

  • Prioritetno područje 1
  • Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju organizacijama civilnog društva usmjerenih razvoju i promicanju kulture (kulturne manifestacije od interesa za Općinu, redoviti rad udruge, osiguravanje trajnosti i stabilnosti udruga od posebnog značaja za Općinu)

 

  • Prioritetno područje 2
  • Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju organizacija civilnog društva usmjerenih razvoju i promicanju općeg dobra (razne udruge građana, udruge mladih)

Dokumentacija:

1.Javni natječaj

2. Upute za prijavitelje

3. Obrazac opisa aktivnosti

4. Obrazac opisa proračuna

5. Popis priloga

6. Obrazac za procjenu kvalietete prijave

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac izjave o nekažnjavanju

9. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

10. Obrazac o ispunjenim obvezama 11. Obrazac izjave o programima ili projektima financiranim iz javnih izvora

 

Skip to content