JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2023. GODINI – II. KRUG

Sadržaj

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2023. GODINI – II. KRUG

Općina Bebrina poziva organizacije da sukladno uvjetima navedenim u Javnom natječaju i Uputama za prijavitelje koji su u prilogu dostave prijave na javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina u 2023. godini – II. krug.
Rok za dostavu prijava je 23. lipnja 2023. godine.
Dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili osobno uz napomenu „Za natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina 2023. godine – II. krug“ na adresu Općina Bebrina, Bebrina 83.

 

PRILOZI

Javni natječaj za finaniranje programa, projekata i manifestacija u 2023. godini – II. krug

Upute za prijavitelje za 2023. godinu – II. krug

1. Obrazac opisa aktivnosti

2. Obrazac opisa proračuna

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama

5. Obrazac izjave o nekažnjavanju

6. Obrazac izjave o projektima financiranim iz javnih izvora

7. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

8. Popis priloga

Skip to content