Javni natječaj za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina

Sadržaj

Na temelju članka 17. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 6l/l l, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Općine Bebrina (KLASA:011-01/19-01/1, URBROJ:2178/02-01-19-1) objavljen je u Narodnim novinama broj 73/2020 od 26. lipnja 2020. godine Javni natječaj za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.

U Općinu Bebrina, u Jedinstveni upravni odjel, radi obavljanja poslova radnog mjesta Višeg referenta za projekte i opće poslove prima se 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Tekst Javnog natječaja s uvjetima i potrebnom dokumentacijom, te opisom radnog mjesta i podacima o plaći predmetnog radnog mjesta nalaze se u prilogu.

Sukladno točki III. stavku 2. podstavku 12. Javnog natječaja za prijem službenika Izjava o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka može se preuzeti u nastavku.

 

Prilog:

Javni natječaj za prijem službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto Višeg referenta za projekte i opće poslove

Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content